Missie, visie en werkwijze

De huidige, snel veranderende en drukke maatschappij waardeert voornamelijk ‘mannelijke’ kwaliteiten zoals doelen stellen, denken, doen, groei en resultaat. Vele ‘vrouwelijke’ kwaliteiten zoals voelen, zijn, rust, bezinning en verstilling worden ondergewaardeerd of zelfs veroordeeld. Helaas, want alle aspecten zijn nodig en van belang om in balans en in evenwicht te blijven. Ze zijn allemaal even waardevol. Het één kan simpelweg niet zonder het ander. Het natuurlijke ritme van een cyclus waarin diverse aspecten elkaar afwisselen vind je overal in de natuur terug. De zomer kan niet zonder de winter, de dag niet zonder de nacht. Én je vindt dit natuurlijke ritme ook in jou. Jij bent namelijk onderdeel van de natuur. Jij bént natuur. Veel mensen zijn dit echter vergeten. We zijn het contact met onszelf, ons lichaam, het natuurlijke ritme en het leven kwijtgeraakt. Hierdoor is er een onbalans ontstaan in hoe we met onszelf, met elkaar en met de aarde omgaan. Het resultaat is o.a. een enorme toename van het aantal mensen dat, op steeds jongere leeftijd, kampt met lichamelijke en/of psychische klachten. 

Met
mijn praktijk draag ik bij aan een duurzame gezondheid op alle gebieden van het Mens-Zijn.
Ik geloof in een wereld waarin we in balans zijn en in verbinding en harmonie leven met onszelf, onze naasten en onze omgeving. Een wereld waarin alle kleuren in onszelf en buiten onszelf in gelijkwaardigheid naast elkaar bestaan, elkaar aanvullen en verrijken.

Vanuit mijn praktijk bied ik (preventieve) gezondheidszorg. Dit doe ik onder andere in de vorm van individuele Rebalancing sessies (lichaamsgerichte psychotherapie). Als ervaren hulpverlener met een achtergrond in de zorg én als ervaringsdeskundige help ik je om de balans in jezelf te herstellen als je bijvoorbeeld last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten.

Ik geloof dat alles wat je daarvoor nodig hebt al aanwezig is in jezelf. Ik geloof dat de ware jij altijd al heel, compleet, veilig, liefdevol en vrij is. We doen in het leven echter ook allerlei indrukken op die pijn deden. Ervaringen die te overweldigend zijn om te kunnen verwerken, zetten zich ongemerkt vast in spanning. Dit kan diverse fysieke, emotionele en mentale klachten tot gevolg hebben. Het goede nieuws is dat het mogelijk is ons van deze indrukken te bevrijden.

Ik begeleid je bij het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn én het activeren van het zelfgenezend vermogen van je lichaam. Ik zie het lichaam namelijk als een levend archief, het is een uitdrukking van alles wat je geleerd hebben in je leven. Alle ervaringen die je op doet in je leven laten een afdruk achter in je lichaam. Ze zijn bijvoorbeeld te zien in je lichaamshouding, spierspanning, ademhaling, beweging en stem. Het lichaam geeft dan ook veel informatie over hoe we leven en geven zicht op patronen en blokkades. Het uitgangspunt in mijn werk is de gevoelde ervaring IN het lichaam in het HIER en NU. De werkvormen die ik hiervoor gebruik zijn o.a. meditatie, zelfonderzoek, aanraking, emotioneel lichaamswerk, beweging en ademwerk.

Ik richt me niet op symptoombestrijding, maar op het oplossen van de kern van het probleem. Ik geloof namelijk dat een klacht je iets wil vertellen. Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal áchter de klacht. De vraag achter de vraag. Ik richt me op de werkelijke oorzaak van jouw klacht en streef naar een duurzaam herstel. Hierdoor zullen je klachten in de toekomst niet, of minder snel, terugkeren.

Ik kijk vanuit een holistische visie en heb aandacht voor het alle aspecten van het Mens-Zijn. Ik neem zowel de fysieke, mentale, emotionele, energetische én spirituele (zinsgevings-) aspecten van jouw hulpvraag mee. Ik beschouw de mens als één geheel. Ik geloof namelijk dat alles met elkaar verbonden is en ook elkaar beïnvloed. Het één kan niet zonder het ander en een verandering op één niveau beïnvloed alle andere niveaus.

Het belangrijkste instrument waar ik echter mee werk is mijn innerlijke houding. Door mijn liefdevolle aanwezigheid en oordeelloos ontmoeten, ontstaat er een veilige ruimte voor jou om te voelen én te onderzoeken. Alles is welkom!