Rebalancing ®

Persoonlijke ontwikkeling door te luisteren naar de wijsheid van je lichaam

Wat is Rebalancing?

‘Spanning is wie je denkt dat je zou moeten zijn.
Ontspanning is wie je bent.’

Rebalancing is een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij lichaamswerk (vertraagde, ontmoetende aanraking), zelfonderzoek (onderzoeken vanuit het voelen van je lichaam) en meditatie als werkvormen gebruikt worden.

Rebalancing is stilstaan bij en het ontmoeten van je binnenwereld. Nieuwsgierig zijn naar alle lagen onder de oppervlakte.
En oordeelloos aanwezig zijn bij wat er in je leeft.

Het helpt je in contact te komen met je lichaam, het voelen én met wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt.
Daarmee kan jouw ontspannen natuurlijke staat van Zijn weer voelbaar worden.

Voor wie?

Voor jezelf.
Zodat je vitaal, zinvol en met bezieling kunt LEVEN. 

Rebalancing is geschikt voor iedereen die zichzelf wil ontmoeten op een diepere laag.
Daarnaast kan het ondersteunend zijn, als jij de
volgende uitdagingen in je leven ervaart:

Aanhoudende lichamelijke klachten
Je loopt al lang met lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, chronische pijn, long covid, fibromyalgie, migraine of een hernia én je komt niet verder binnen de reguliere zorg.

Burn-out, stress en spanningsklachten
Je hebt een onrustig en opgejaagd gevoel, weinig energie en slaapt slecht.

Perfectionisme
Je ‘MOET’ altijd alles goed doen, hebt de neiging om hard te werken en stelt hoge eisen aan jezelf.

Omgaan met emoties
Je loopt rond met gevoelens van somberheid/depressie, angst, eenzaamheid, boosheid, rouw/verdriet, onzekerheid en je weet niet hoe je hiermee om kan gaan. Je hebt bijvoorbeeld de neiging om ze te onderdrukken of negeren maar ze blijven steeds weer terugkomen. Of je voelt je juist overweldigd en overspoeld door ze.

Life events
Je hebt te maken met gebeurtenissen die grote impact of veranderingen tot gevolg hebben en je voelt je overweldigd of bent daardoor jouw richting kwijt. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een scheiding, overlijden in je omgeving, ontslag, ziekte, ongeluk enz.

Hoogsensitiviteit / HSP
Je vindt het lastig om met prikkels om te gaan en voelt je snel overweldigd door je ervaringen en je omgeving.

Automatische piloot
Je hebt het idee dat het leven je overkomt. Je ervaart weinig keuzevrijheid en valt vaak terug in onbewuste patronen.

➤ Piekerende gedachten
Je hoofd draait overuren en is voortdurend bezig met het
verleden of de toekomst.

Waarom Rebalancing?

Rebalancing brengt je in contact met wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt.

Rebalancing leert je onder andere:

➤ In contact komen met je gevoelswereld en je lichaam

➤ Het denken, doen, voelen en Zijn meer in balans te brengen.
 

➤ Te luisteren naar wat de signalen van jouw lichaam je te vertellen hebben.

➤ De grenzen en behoeften van je lichaam beter te (h)erkennen en bewaken.

➤ Te onderzoeken wat de onderliggende lagen van de uitdagingen in je leven zijn en daarmee te ontdekken wat de bron van je klachten oftewel de kern van het probleem is waar je tegen aanloopt.

➤ Je eigen gebruiksaanwijzing hanteren.

➤ Diepgaand inzicht te verkrijgen rondom patronen die niet meer ondersteunend zijn. Je leert hier op een nieuwe manier naar kijken en mee omgaan.

➤ Praktische oefeningen die je in je dagelijkse leven kunt toepassen om goed voor jezelf te zorgen.

Dit proces vraagt van jou een nieuwsgierige, open houding en een bereidheid om naar jezelf te kijken.

Wat levert Rebalancing je op?

Rebalancing brengt je in contact met jouw ontspannen natuurlijke staat van Zijn.
Een altijd aanwezige levensenergie, innerlijke rust, ruimte en vrijheid, ontspanning, authenticiteit en speelsheid.

Rebalancing betekent letterlijk ‘in evenwicht’. Het helpt je een natuurlijke balans te vinden in denken, voelen en ZIJN.
Je lichaam en geest krijgen letterlijk de ruimte om te ontspannen en uit te dijen waardoor je levensenergie weer kan gaan stromen. 

De volgende kwaliteiten in jezelf kunnen daarmee weer voelbaar worden: 

Vitaliteit
Je voelt je levenlustig, wakker en energiek.

Veerkracht
Je voelt je stabiel en stevig en kunt flexibeler omgaan met de uitdagingen in je leven.

Innerlijke rust
Je voelt je ontspannen en kalm. Je hebt vrede met wie je bent en wat je doet.

➤ Veiligheid en (zelf)vertrouwen
Je voelt je veilig in jezelf en vertrouwt op jezelf, jouw innerlijke wijsheid en het leven.

Levensvreugde en speelsheid
Je ervaart plezier in het leven en je geniet in het hier en nu van de kleine dingen.

Zelfacceptatie en zelfliefde
Je accepteert jezelf met al je kwaliteiten, kwetsbaarheden en schaduwkanten.

Zingeving

Je voelt je tevreden en vervuld met wat je doet en met de manier waarop je invulling (zin) geeft aan je leven.

➤ Vrijheid / Authenticiteit
Je durft jouw eigen weg te gaan. Je bent je eigen unieke zelf en je weet wie je bent en wat je wilt.

Verbinding
Je voelt je verbonden met jezelf, met de mensen om je heen en met het grotere geheel.

Het effect van Rebalancing is soms pas na een aantal sessies merkbaar.
Je wordt je geleidelijk steeds meer bewust van wat er in je leeft.

Hoe werkt Rebalancing?

Het lichaam is als een levend archief, het is een uitdrukking van alles wat we geleerd hebben in ons leven.

Binnen Rebalancing werken we vanuit een lichaamsgerichte benadering en holistische visie. Dit doen we omdat alle ervaringen en overtuigingen die we op doen in het leven, een afdruk in het lichaam achterlaten. Ze zijn bijvoorbeeld te zien in lichaamshouding, spierspanning, ademhaling, beweging en stem. Het lichaam geeft dan ook veel informatie over hoe we leven.
Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. De fysieke spanning in het lichaam wordt aangeraakt en onderzocht, maar ook de geestelijke spanning die daarmee samengaat.
Daarom maken we vanuit Rebalancing gebruik van een combinatie van de volgende werkvormen:

Lichaamswerk (o.a. aanraking, adem, beweging en klank)

Bij het aanraken lig je op een massagetafel. Het kan prettig zijn om een deel van je kleding uit te trekken (ondergoed blijft ten alle tijden aan). De aanraking is contactvol en in afstemming met wat er op dat moment voor jou passend is.

Zelfonderzoek

Met behulp van vragen en stilte nodig ik je uit om te onderzoeken wat er op dat moment in jou leeft en hoe dat voelbaar is in je lichaam. Je leert je ervaringen te onderzoeken, benoemen en erbij te blijven. 

Meditatie

Meditatie helpt je een innerlijke getuige of waarnemer te ontwikkelen. Je leert objectief naar jezelf, naar je fysieke sensaties, emoties en gedachten te kijken zonder er volledig in op te gaan. Je leert om aanwezig te zijn met wat er is, zonder er iets aan te willen veranderen.

Vertragen en aanwezigheid zijn de belangrijkste ingrediënten binnen Rebalancing om jezelf te kunnen ontmoeten. Ze helpen je om bewust te worden van wat er in je lichaam gebeurt.

Het allerbelangrijkste gereedschap, nog essentiëler en belangrijker dan bovenstaande werkvormen, is mijn innerlijke houding als Rebalancer. Door mijn liefdevolle aanwezigheid, nieuwsgierigheid en oordeelloos ontmoeten ontstaat er een veilige bedding en ruimte voor jou om te voelen en te onderzoeken.

Hoe ziet een Rebalancing sessie eruit? 

De sessies zijn een ontmoetingsplek. Een ruimte om te ont-moeten wat er in jou leeft.

Elke sessie is afgestemd op jou en jouw hulpvraag. Vaak starten we met een meditatie om je de gelegenheid te geven om aan te komen in het moment en verbinding te maken met je lichaam en je gevoel. Vanuit het voelen wordt bepaald wat je op dat moment wilt onderzoeken in de sessie. Dit kan o.a. zijn: een (lichamelijke) klacht, een gebeurtenis of een thema in je leven of het hier en nu. Met behulp van vragen nodig ik je uit om te onderzoeken hoe dit thema voelbaar is in je lichaam, hierbij aanwezig te zijn en er naar te luisteren. De verdere invulling van de sessie bestaat vaak uit aanraking (lichaamswerk) op de massagetafel en een vervolg van het zelfonderzoek. Aan het einde van de sessie, is er tijd om te voelen wat er is veranderd in je lichaam en welke inzichten je hebt gekregen.

Integratie
In mijn ogen gebeurd persoonlijke ontwikkeling niet binnen de sessies. Het proces vraagt van jou de bereidheid om het geleerde toe te passen en te oefenen in je dagelijks leven. Een blijvende positieve verandering vraagt dan ook aandacht, toewijding en oefening. In de sessies bespreken we hoe je de vertaling kunt maken om het inzicht en de ruimte die in de sessies ontstaat te integreren in je dagelijkse leven.

Tarieven

De te verwachten duur van de behandeling is per situatie verschillend.
Na de intake wordt er een behandelplan opgesteld en het aantal verwacht sessies ingeschat en besproken.
Meestal is dit tussen de 5-10 sessies.
Bij langdurige problematiek en/of (vroegkinderlijk) trauma tussen de 10-15 sessies.

 Rebalancing Kennismaking

15 min
Telefonisch of online

€0

Rebalancing
Ervaring

1 sessie van 1.5uur
Geen korting

€90

Rebalancing
Verdieping

5 sessies van 1.5uur
inclusief 5% korting

€427.50

Rebalancing
Integratie

10 sessies van 1.5uur
inclusief 10% korting

€810

Tarieven zijn inclusief btw.
Voor minima hanteer ik aangepaste prijzen, neem daarvoor contact met me op.

Voor bedrijven hanteer ik aangepaste tarieven.

Vergoedingen

Er zijn diverse mogelijkheden om de Rebalancing sessies (deels) vergoed te krijgen:

Zorgverzekering
Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging CATvergoedbaar én Complementaire Kwaliteitstherapeuten. Individuele Rebalancing sessies met een curatieve (genezende) werking vallen onder de noemer Alternatieve Geneeswijzen en worden in veel gevallen deels vergoed via de aanvullende zorgverzekering. Preventieve behandelingen om ziekte te voorkómen komen NIET aan aanmerking voor vergoeding vanuit het aanvullende pakket.
Informeer voor uitsluitsel altijd bij je zorgverzekeraar of en voor hoeveel de therapie vergoed wordt. Je kunt daarbij mijn AGB-code als zorgverlener vermelden: 90114714 én dat mijn Rebalancing sessies vallen onder de volgende therapievormen met bijbehorende prestatiecodes:

Lichaamsgerichte psychotherapie – 24513
Natuurgeneeskundige therapie – 24005
Energetische therapie – 24012. 

➤ Aftrek onkosten eigen bedrijf
Op de factuur staat dan de vermelding ‘Coaching’.

➤ Via de werkgever bij ziekte
Als jij als werknemer ziek bent of dreigt te worden, heeft de werkgever de verplichting de werknemer zo snel mogelijk terug te helpen in het arbeidsproces (Wet Verbetering Poortwachter) én er baat bij om je te ondersteunen in je herstelproces. Overleg met je werkgever en bedrijfsarts of er bereidheid is om (een deel) van de kosten voor Rebalancing therapie sessies te vergoeden.

➤ Via de werkgever voor persoonlijke ontwikkeling
Veel werkgevers hebben voor werknemers een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Rebalancing sessies zijn hiervoor erg geschikt. Overleg met je werkgever voor de mogelijkheden.

Ervaringen van anderen

De Rebalancing sessies bij Merel hebben mij veel gebracht. Het effect van de aanrakingen was groot, onbeschrijfbaar, onwerkelijk en verrassend. Bepaalde onverklaarbare lichamelijke klachten, waar ik al jarenlang meeliep, zijn nagenoeg bijna verdwenen. Daarnaast heb ik beter inzicht gekregen in wie ik werkelijk ben en waar ik naar verlang. Ik kan nu beter mijn eigen grenzen bewaken en aangeven. De relatie met mijzelf is verbeterd waardoor ik ook een betere relatie kan aangaan met mijn omgeving.

De behandelingen heb ik ervaren als liefdevol, met oprechte aandacht in een veilige setting. Merel voelt goed aan wat ik nodig heb tijdens de sessies. Neemt alle tijd en speelt goed in op wat er gebeurd. Merel kan goed luisteren, raakt je met aandacht en liefdevol aan en stemt fijn af. Ik voel me veilig en geborgen bij haar. Ik waardeer de ruimte die ze creëert waarbij jij, als cliënt, wordt betrokken bij het verloop van de sessie.

Ria (vrouw, 55 jaar)

Het is een bijzondere reis die wij gemaakt hebben door mijn lichaam. Mijn lichaam sprak en liet precies zien waar er spanning zat en welke emotie daaronder zat. Daar kon ik soms wel goed heen en soms zat er veel weerstand op. De aanrakingen van Merel zijn fijn, zacht en dragend. Met ruimte om heen te gaan waar het lichaam en emoties heen willen. Het contact voelde erg veilig. Ik waardeer haar oordeelvrije benadering op mijn emoties, verhaal en gevoelens. Ik voel me gedragen daarin, dat het er mag zijn.

Vrouw (30 jaar)