Registraties

Beroeps-
organisatie CAT
vergoedbaar

Beroeps-
organisatie
CKT

Geschillen-
instantie
GAT

Kwaliteits-
register
RBCZ

Beroeps-
vereniging
RN

Platform
Keuze Vrij
Bij Mij

Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsorganisaties CATvergoedbaar én Complementaire Kwaliteitstherapeuten.
Daardoor worden mijn Rebalancing sessies in veel gevallen deels vergoed via de aanvullende zorgverzekering.
Voor meer informatie, ga naar het kopje ‘Vergoedingen’ op de Rebalancing pagina: